Historik för Pionvägen

Några händelser som kan vara av allmänt intresse. Bidrag gärna med text och bild

1983

02-01      Arkitektritningar skapades

06-16      Avstyckningsbeskrivning upprättades

              Fastighetsbildningsmyndigheten tillstyrker avstyckning

Juni/

sep.         Bilder 1 2 3 4 5 tagna av Lars Undéhn på den grundläggande byggnationen

06-25      Avstyckningsplan för fastigheterna upprättades

08-16      Byggnadsnämnden medgav undantag från gällande stadsplan.

09-08      Anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning fastlades.

               Anläggningsförrättning fastlades.

               Stadgar för samfälligheten upprättades

12-15      Pingstliljan nordvästra samfällighetsförening registrerades.

1984

               Inflyttningar för de första nybyggarna på Pionvägen

1985

               Snö/is-ras från tak medförde installation av snöräcken på taken.

03-21      Föreningsstämma för att bl. a. utse styrelse för föreningen och besluta om tidpunkt för övertagande av förvaltningen.

04-01      Föreningen övertar förvaltningen från Aroseken.

               Enkät om kabel-TV

               Beslut om att anta televerkets erbjudande om att ansluta till kabel-TV-nät. Bland deförsta i Västerås

               Upphöjning av cykelöverfarter på vägkorsningarna.

1986

               Kabel-TV ansluts med 10 kanaler.

1988       Samfälligheten var områdets arrangör av valborgsmässofirande på andra sidan Nyängsleden.

               2 st gemensamhetsfester arrangerades under 1988-1989

1991            

               Beslut om införande av underhållsfond.

               Inköp av snöskrapor för isbanan.

1994

               10 årsjubileum med gatufest.

1997

               Nytt system för sophämtning där t.ex. hemkompostering är möjlig.

1999

               Sandlåda samt lekredskap i form av båt inskaffades.

2000

06-17      Fest i gemensamhetslokalen, med grillning utanför            

10-01      Enkät om metod för fartdämpning. Resultat: inköp av farthinder.

               Man började med servering av kaffe vid städdagar.

2003

               Samfälligheten sköter f.o.m. nu själv gräsklippningen.       

Maj         Första enkäten om anslutning till Stadsnätet.

06-04      Kalkyl upprättades för anslutning till Stadsnätet

06-15      Extra stämma där beslut togs om anslutning

08-24      Extra stämma där beslut togs på val av anbud

10-15      Stadgeändring för gemensamhetsanläggning (bredband) beslutades på årsstämma.

               Beslut om vägfond.

               Bredband installerat till 43 fastigheter

2004

08-14      20-årsfest, med lekar, grillknytis och dans.

2007

Maj         Stig mellan 13 och 15 genomförts.

               Bänkar och ett bord renoverades. Bordet fick nya bräder

2008

03-09      Första Pionbladet kom ut

               Bredbandsanläggningen fick egen ekonomisk redovisning i samfälligheten.

2009

               Kollektivt byte av mätarkoppel (avstängningskranar för vattenledningen)

2010

               Snörik vinter med hög snöröjningskostnad   

2011

               Snörik vinter (2010-2011) med hög snöröjningskostnad

               Ny lekutrustning som ersättning för båten. Så här fin är den.

Okt.        Ny dagvattenbrunn (vid 13) samt pålagt asfalt mellan 10-12. Lagning av dagvattenbrunnar.

2012             

              Vintern 2011-2012 var mild och vi sparade en hel del pengar i snöröjningen.

              Vi fick mördarsniglar för första gången i området. Den milda vintern, och blöta vädret bidrog säkert.

Dec.        Egen hemsida. www.pionvägen.se skapades.

              Vintern (2012-2013) startade tidigt med sträng kyla som övergick i kraftig snöstorm redan den 4/12.

2013      Denna vinter var sträng. Det var dock en period tidigt med milt väder som smälte snön. Sen kom stark

              kyla tillbaka och mer snö. Vi fick sopa gatorna i två omgångar p.g.a. att snön låg kvar så länge.

              Den stränga kylan utan snötäcke medförde att mördarsniglarna nästan försvann. Bara enstaka hittades

              under våren. 

              Sommar  En lång varm sommar och höst. Till glädje för soldyrkare men mindre bra för svampplockare.

Sep.       30 år sedan samfälligheten registrerades.

Okt.        Lagom till vår städdag kom lite snö som täckte en del löv. Men snön försvann fort och sen fick vi vänta

              ända till andra veckan i januari 2014. Både kyla och några cm snö kom då.

2014       Lekplatsen i januari

              Stolparna till rutschkanan undersöktes och fanns vara i mycket dåligt skick. Beslut togs att den skulle rivas

              och ersättas av en ny. Arbetet skulle utföras i egen regi.

              Efter mycket arbete så kan vi nu låta barnen leka i en säker rutschkana. Så här fin blev den.

              Rutschkanan blev klar i maj. Lagom till en lång varm sommar.

              På tal om sommar, vintern var ovanligt mild. Det var bara delar av januari och februari som det var

              minusgrader. Lite snö kom det, och sandning bara några gånger gjorde att det blev stort överskott på

              snöröjningskontot.

              Karin U. Ulla-Britt och Jakob ordnade en väldigt trevlig jubileumsfest. Den 6/9 hade vi först aktiviteter

              på eftermiddagen. Det var lekar och skoj som alla kunde deltaga i, pensionärer eller barn. Alla hade lika kul.

              På kvällen Pajknytis i lokalen. Mycket och god mat som alla bidragit till. Fortsatt spännande med tävling i kryddor och musik.

              Hösten blev blöt. Kylan kom i december med behov av sandning. Ingen snö före nyår.

2015       Fortsatt kyla som gav fina skridskoisar både på Mälaren och vår tennisplan. Grannsamfälligheten spolade.

              I mitten på januari kom så snön. Mycket snö ända in i februari snöade det. Sen blev det omväxlande tö     

              och kyla. Mycket sandning blev det. Rekordhög vinterväghållningsavgift.

              Denna sommar var inte farthindren utplacerade. Inget intresse på arbetsdagen. Det upplevdes som om trafiken ändå höll måttlig fart.

              En drive gjordes där de som ville köpte borttagning av mossa på taken. Vårt förråd fick en                                 

              gratisbehandling. En annan drive gjordes beträffande garageportarna. De som ville byta fick rabatt vid gemensam beställning.

              På arbetsdagen togs några döda träd bort i innerdelen. Senare togs först 3 stora granar bort sen                         

              ytterligare en. Den fick tas ned med kran p.g.a. att den lutade mot husen. Allt ris kördes till återbruket i egen regi.

              Samtliga 27 armaturer i vår gatubelysning byttes. Det blev 30W LED armaturer av fabrikat Thorn. Arbetet             

              utfördes också i egen regi. Fullständig redovisning här.

              4 st björkar runt lekplatsen togs ned med hjälp av traktor med lyftkorg. Riset kördes till återbruk medan

              ved hämtades av olika personer. Den höga (ca 30 m) björken mot Nr 17 fälldes. Även den med hjälp av traktor.

              För komplett redovisning av trädfällning se här.

2016       Vintern var ovanligt snöfattig och behovet av sandning minimal. Så om förra vintern hade rekordhög kostnad så hade denna rekordlåg.

              Sommaren var varm och lång. Inga speciella åtgärder gjordes på området.

              Vid första sandningen klagades det på att vinterväghållningens fordon riskerade att skada fastighet 30. Det

              beslöts då att vinterväghållningen skulle upphöra på denna del och att informationsskyltar skulle sättas upp.

              December var varm och ingen snöröjning eller sandning behövdes.

 2017      Fortsatt mild vinter och låga vinterhållningskostnader.

              Vid vårstädningen tömdes sandlådan och gruset fördelades över resterande lekplats. Den ruttnade träramen togs                 

              bort och ersattes av en ny i tryckimpregnerat trä. Några dagar senare tömdes ett lass, om 5 m3, sandlådegrus i sandlådan.             

              Dessutom inköptes en liten leksaksgrävskopa, som kan användas av även mindre barn.

              På städdagen hade vi även en extra stämma angående NV torget. Stora trädrötter hade dels upprepade gånger                  

             deformerat plattsättningen runtomkring och dels riskerade att förstöra dräneringen vid huset och den allmänna                    

            dräneringen som ligger där "stigen" finns. Arbetet avslutades vecka 33. Se sammanfattning av åtgärder här.

              Vintern började tidigt. Redan i november gjordes den första sandningen.

2018      Trots lång vinter så blev inte kostnaden så hög. Våren kom sent och mycket snö kvar på torgen när det var dags för vårstädningen.

              Rekordlång och rekordvarm sommar. Positivt för många men ur samfällighetens synpunkt så fick AC'n gå extra 

              mycket. Tillsammans med höjda elpriser avspeglades detta i kostnaderna. 

             Hemsidan fick ett fel som gjorde att medlemmar inte kunde logga in. 

2019      Vintern var skonsam. Visserligen en kort period med mycket snö. Även snöhögar på torgen fick röjas. 

              Hemsidans program uppdaterades och  hela upplägget fick göras om från scratch. Någerlunda i form till mars 2019.

              Undersökning startades för att utreda om vi skall förändra våra medianät. Enkät skickades ut för åsikt. Stort intresse för att gå vidare med                      undersökningen. För att kunna avtala om ett nytt utbud av tjänster, skapades en separat förening: Pingstliljan NV Nätverksförening,                                 Ekonomisk Förening.  Se vidare förvaltningsberättelse mm. I slutet av september så var alla, som tidigare haft fiber indraget, anslutna till                        ComHems fibernät. Själva omställningen gick smidigt. 
             De som inte tidigare haft en anslutning till fiber, bestämde sig nu för att ansluta sig. Under sen- hösten var alla anslutna till fiber. 45 st                             anslutna till ComHems avtal. 

2020     Väldigt mild vinter med lite snö. Så kom Pandemin. Vårens städdag gjordes utan samliing, utan alla kunde göra olika saker vid valfritt tillfälle.                   Ingen comtainer och ingen förplägnad. Årsstämmorna hölls på höstens städdag. På årsstämman beslöts att ingen separat redovisning                            behövs för fibernätet eftersom alla är med och betalar lika mycket. 

2021 Lång vinter med snö och kyla under nästan 2 mån. Dock stadigt kallt. Spolad tennisplan gav fin is under lång tid.
 

Trädfälling skedde i närområdet. Risupplägget kvar med papper över. Vårens städdag skedde i sedvanligordning. Dock ingen container eller förplägnad.
Tele2 köper upp ComHem. Tele2 tar över kontraktet som vi har med ComHem..Under hösten förhandlas om ett nytt kontrakt. Båda parter godkänner ett nytt avtal som börjar gälla 22-01-01. 
Höstens städdag både container och grillkorv. Årsstämma åter i lokal

 

 

 

  

 2022  
   
   
   
   

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account