Nuvarande styrelse

Ordförande: Haward Ackblad

Sekreterare: Johan Karlsson

Kassör: Torsten Andersson

Ledamöter:  Ivan Klaesson, Nichlas Andersson

Suppleanter: Ulla-Britt Fredin, Johan Furunäs och Niclas Öström

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account